27.01

Holokausti ohvrite mälestuspäev

International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust

Selle päevaga mälestatakse Teise maailmasõja aegset tagakiusamist, milles hukkus üks kolmandik maailma juutidest ja lugematu hulk muude vähemuste esindajaid. Tagakiusamise meenutamisega juhitakse tähelepanu rassismi, eelarvamuste ja viha ohtlikkusele. Loodetakse, et tagakiusamise meenutamine toimib kui hoiatav näide, et sellised õudused ei korduks. Lisaks leinale on päev mõeldud ka vastavateemalise haridustöö ergutamiseks.

Ideid tegevusteks:
  • Kutsu tundi kooli ajalooõpetaja või juudi kogukonna esindaja rääkima holokaustist.
  • Korraldada väljasõit Kloogale või viige läbi lühike uurimistöö.
  • Youtube’ist leiab palju huvitavaid lühifilme holokausti kohta, mida õpilastele näidata.
  • Arutlege, kas selline asi võiks korduda või on kusagil kordunud või juhtumas? Mida teha, et selliseid asju vältida?
  • Kasutage Eesti Mälu Instituudi õppematerjale.
VAATA KALENDRIT