Töö

    Arhiveeritud — Kategooriad:

Koolid ja õpilased saavad HTT-päeva tegemistes osaleda erinevatel viisidel.

Koolipoolne koordinaator võtab ühendust kohalike ettevõtetega ning teeb kindlaks, kas on võimalik suunata kõik õpilased tegema tööd ühte kohta.

Õpilastel on võimalus ka töökoht selleks päevaks ise leida.

Pood: töökohad kassades, saali abitöölised, inventuuride läbiviimine jne.
Kohvik: nõude pesemine, laudade koristamine jne.
Kontor: koristamine, materjalide sorteerimine, abitööd jne.
Ladu: korrastamine, inventuuride läbiviimine, kaupade pakkimine jne.
Kodu: lapsehoidmine, koristamine jne.
Kodukoht: ümbruskonna koristamine, puude istutamine jne.

Koolipoolne koordinaator, õpilane ja ettevõte lepivad omavahel ise kokku, mis on konkreetne ülesanne, mida täidetakse. Juhul kui õpilane leiab endale ise töökoha, siis ta annab koordinaatorile teada ning peale töö tegemist, tasu saades edastab selle talle, kes omakorda peale annetuste kokku kogumist edastab need MTÜ Mondo annetuskontole.

Võimalik on ka õpilastel ühiselt mingi sündmuse (kontsert, näitus, näidend) korraldamine ning sellest saadud tulu Tarkusefondi annetamine. 

Töö, selle tegemise koht ning aeg on kõigi oma valik ning siinkohal ei tee MTÜ Mondo ühtegi piirangut.

Erinõuetest, mis kehtivad alaealiste töötamise puhul, saate lugeda SIIT.

Tagasi