Infotehnoloogiline tugi koolidele

    Arhiveeritud — Kategooriad:

Infotehnoloogiline tugi koolidele Aafrikas ja Afganistanis

Eesti koolides on arvutite olemasolu ja kaasaegse infotehnoloogia kasutamine õppetöös elementaarne. Aafrikas on maapiirkondade koolid väga kehvas seisus – katused lasevad vett läbi, puuduvate aknakatete tõttu on klassiruumides tolmune. Vaid üksikutel maakoolidel on elekter, rääkimata arvutitest või internetiühendusest. Arvutiõpetust ja elektroonikat õpitakse siiani teoreetiliselt paberil ilma reaalse arvutita.

MTÜ Mondo üheks arengukoostöö eesmärgiks on parandada maapiirkondade koolide olukorda, et õpilased saaksid kvaliteetsemat haridust. Koolitöö kvaliteedi tõstmiseks on vaja toetada koolide infrastruktuuri ja õpetajate täiendõpet. Lisaks on oluline parandada koolide võimalusi olla ühenduses oma sõpruskoolidega Eestis, et vahetada kogemusi ja teha ühisprojekte. Seni on omavahelist suhtlust takistanud kehvad kommunikatsioonivõimalused.

Mondo on aidanud tosinkonnal maakoolil Põhja-Ghanas soetada päikesepaneele, arvuteid, sportimisvahendeid jm õppematerjale 7000 euroga. Paar kooli on saanud võimaluse elektrivõrguga liitumiseks. 30 õpetajat Char Bakhi piirkonna ja Jalalabadi koolides Afganistanis on saanud arvutialast täiendõpet. Maavärinas kahjustada saanud Fatima Zahra kooli katus ja seinad on taastatud. Igal aastal saadame Eesti vabatahtlikke õpetajaid jagama erialalisi kogemusi Aafrika kolleegidega moodsate tehnoloogiate kasutamiseks.

Aitame noortel maailmaga ühenduses olla, päriselt!

Tagasi