2.3 Kultuuriline mitmekesisus

Globaliseerumist võib mõista kui info kiirenenud liikumist üle maailma, samuti inimeste, kultuuride ja kapitali vaba liikumist, sõltumata päritolumaast. Kultuuri kontekstis tähendab globaliseerumine kultuurikontaktide tihenemist ning seda, et kontaktid ei ole enam seotud ainult kindla piirkonnaga, vaid kireva kultuurilise taustaga aspektid (nt rahvustoidud, rahvamuusika, kunst) on kättesaadavad üle maailma.

Taustainfo tekst on osa valikkursusest “Globaliseeruv maailm”. Loe edasi Opiqu platvormil: peatükk 2.3.

Tagasi