Ülesanded: Solidaarne kool. Õiglane kaubandus

Teeme ise postkaardi!

Ülesanne annab ettekujutuse maailma geograafiast, tekitab isikliku ja vahetu sideme antud teemaga. Avaneb reisimise tähendus.

Turismi erinevad tahud: mõttekaart

Ülesande eesmärk on aru saada erinevatest aspektidest, mis on seotud turismiga. Tegevuse käigus tuuakse välja uusi turismiga seotud aspekte ja arutletakse nende üle, kasutades selleks abimaterjalina mõttekaarti.

Reisimise tööstusharu erinevad osapooled: reisimisega seotud võrgustik

Ülesande eesmärk on leida erinevad huvigrupid, kes on turismi kui tööstusharuga seotud ning kuidas need huvigrupid vastastikku üksteist mõjutavad ja üksteisest sõltuvad. Rollimängu käigus pannakse end erinevate huvigruppide esindajate rolli ning püütakse esindada nende seisukohti.

Reis Aafrikasse

See tegevus sobib lastele alates väga varasest east ning seda võib teha nii ühe päeva jooksul kui ka läbi terve nädala.

Kakaovõrgustik

Ülesande eesmärk on aidata õpilastel mõista, kuidas igapäevaste toodete kaudu oleme me seotud ülejäänud maailmaga.