Ülesanded: Solidaarne kool. Migratsioon

Koos või segamini: multikultuursus või kultuuridevahelisus

Selle ülesannete bloki eesmärk on käsitleda erinevusi multi- ja interkultuuriliste ühiskondade vahel, püüdes leida nende väärtusi ning vastastikuse teadmise, vahetuse ja rikastamise võimalusi ühiskonnasiseste erinevate kultuuride vahel. Ülesannete kaudu püütakse mõistatada, kui põimunud meie erinevad ühiskonnad on ja mis selle põhjused läbi aegade olla võiksid?

Ränne: maailm liigub, liigu sina koos temaga

Need ülesanded on suunatud migratsiooni mõistmisele minevikus ja olevikus. Keskendutakse viimasele kahele sajandile Euroopas, kuna siis toimunud ümberasumised on tõenäoliselt õpilasi kõige otsesemalt mõjutanud.

“Viska see peast välja” ehk võitlus stereotüüpide vastu

Selles ülesandes töötatakse stereotüüpidega: mis stereotüübid on; kuidas nad kujunevad; kuidas stereotüübid inimeste mõtlemist mõjutavad.

Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused

Astu ette!

Harjutuse eesmärgiks on osalejate empaatiavõime suurendamine. Ülesande käigus kogevad osalejad, mis tunne on olla nende ühiskonnas keegi teine. Adresseeritavad probleemid:

  • Sotsiaalne ebavõrdsus on tihti aluseks diskrimineerimisele ja väljaarvamisele.

  • Kaastunne ja selle piirid.