Ülesanded: Solidaarne kool. Kliimamuutused

Minu ökoloogiline jalajälg

Ökoloogilise jalajäljega mõõdetakse, kui palju kasutab inimene Maa ökosüstee- me. See on standardiseeritud viis loodusressursside kasutuse mõõtmiseks, mida saab vastandada planeedi ökoloogilise taastumise võimele. 2007 aastal hõlmas inimkonna ökoloogiline jalajälg kokku 1,5 planeet Maad ehk siis inimesed kasu- tasid ökoloogilisi ressursse 1,5 korda kiiremini kui Maa suudab neid uuendada.

Päikese soojusenergia kui näide taastuvenergiast

Sisaldab kaks eksperimenti juhistega.

Tagasi