See küla on nõme... Ja mis siis?

See töötuba on loodud Normunds Ozols’i ja Giulia Corascello koomiksi “See küla on nõme” ainetel. Töötuba on eriti sobilik maapiirkondades üles kasvanud noortele selleks, et mõtiskleda oma kodukoha rõõmude ja murede üle. Töötoa eesmärk on julgustada noori hindama neid ümbritsevat elukeskkonda, lähenema sellele loovalt ja mõtlema võimalustele, kuidas seda parandada.

See küla on nõme… Ja mis siis?

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Tagasi