Juhendmaterjal "Amanda ja maailm"

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” on õppevahend alushariduse õpetajatele maailmahariduslike teemade käsitlemiseks lasteaedades.

Materjal on koostatud 5–7 aastastele lastele ning sisaldab kümmet maailmahariduse teemat (keskkond ja kliimamuutused, vesi, toit, tarbimine, tervis, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus, ränne ja inimõigused). Õppematerjal on kooskõlas alushariduse riikliku õppekavaga ning selle sisu ja tegevuste lõimimisel on kaetud kõik seitse õpivaldkonda.

Juhendmaterjalis on 10 maailmaharidusliku sisuga lastejuttu koos illustratsioonidega ning õpetajaraamat tegevusjuhistega. Komplekti juurde kuuluvad veel ka erivajadustega inimeste poolt Ugandas õmmeldud riidest mänguelevant ja lastelaul „Amanda laul”.

Trükitud juhendmaterjali saate endale tellida siin.

Juhendmaterjali saate alla laadida siin.

Lastejutud ning illustratsioonid saate alla laadida siin.

Juhendmaterjali kultuurilise mitmekesisuse teema juurde on loodud ka multifilm “Amanda ja kõige tähtsam sõna”, mida saate vaadata siin.

Materjali juurde loodud lastelaulu saate kuulata siin:

🎶🎵 Amanda laulu noot 🎶🎵

Amanda ja Modo illustratsioonide värvipilte saab printimiseks alla laadida siit.

Materjali koostasid MTÜ Mondo ja Rannamõisa Lasteaed (autorid: Merike Niibek ja Kersti Veskus).

Õppematerjali valmimist rahastati Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti „Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsiooni tõhustamine” raames.

Animatsioon on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni projektist Bridge 47. Sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

MHK9 rahastajad