Enese elutee kujundamine – Malala Yousafzai

Enese elutee kujundamine – Malala Yousafzai

KOOLIASTE: III kooliaste
AINETUND: Inimeseõpetus, teema „Inimese elukaar”
LÕIMING: Ühiskonnaõpetus, teema „Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus”
ÕPITULEMUSED: Õpilane kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid; toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust enda elutee kujundamisel.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”