Enese elutee kujundamine – Malala Yousafzai

Kooliaste: III kooliaste
Ainetund: inimeseõpetus, teema „Inimese elukaar”
Lõiming: ühiskonnaõpetus, teema „Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus”
Õpitulemused: õpilane kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid; toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust enda elutee kujundamisel.
Tunni pikkus: 45 min

Enese elutee kujundamine – Malala Yousafzai

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Back