Rühmatöö "Moerevolutsioon"

24. aprill on Rahvusvaheline Moerevolutsiooni päev. Selle tähistamiseks korraldatakse koolis moe ja riietega seotud aktsioone.

a) paneeldiskussioon vms aruteluring

b) moe-show

c) filmiõhtu

d) riiete taaskasutuse töötuba

e) temaatiline mälumäng, mille õpilased loovad ise sobivat e-õppe keskkonda kasutades

Soovitav on tegevustesse kaasata kogu kool. Ürituse planeerimise etapid on järgmised.

  1. Mõelge läbi, mis aspektile rõivatööstusest tahate keskenduda (taaskasutus, tööliste õigused, materjalide päritolu jne). Kasutage selleks kas Google Drive või Padlet keskkonda, mis võimaldab teha ajurünnakuid ning planeerida kogu tegevust nii, et kaasatud on kõik rühma liikmeid.
  2. Määrake kindlaks, missuguseid tegevusi soovite korraldada.
  3. Rääkige plaan läbi kooli juhtkonnaga (seda võib teha ka õpetaja), et oleks kindel juhtkonna toetus, mis lihtsustab suurema ürituse läbiviimise koordineerimist.
  4. Jagage omavahel ülesanded ära ning propageerige oma üritust koolis vähemalt paar nädalat enne selle toimumist (plakatite tegemine ja levitamine, sotsiaalmeedia postitused jne).
  5. Pärast ürituse toimumist vahetage omavahel muljeid ning analüüsige üritust: mis läks korda, mida teeks teine kord teisiti? Tekkinud mõtted võib panna tallele järgmiseks aastaks ning siis üritust korrata.

Moerevolutsiooni päeva kohta saab lugeda internetist:

Tagasi