Fotoülesanne - Elu Kakuma pagulaslaagris

Digiülesanne sobib töötamiseks arvutiklassis. Mobiilidel ning mobiilivaatega tahvelarvutites ei pruugi avaneda kõik ülesande läbiviimiseks vajalikud rakendused.

Ülesande käik

 • Õpilased töötavad paarides (arutletakse koos) ning seejärel paarid neljas rühmas (sest kokku neli fotot) selliselt, et igas grupis on lõpuks kokku kaheksa liiget. Kui rühma suurus ei jagu neljaga, siis võivad mõne algse paari asemel olla kolmikud.
  Gruppe võib olla mitu: näiteks 32 õpilasega klassis töötab korraga sama fotoga paralleelselt 3 erinevat kaheksaliikmelist gruppi.
 • Paari kohta (või kolmiku)  logib üks õpilane sisse oma Google kontosse või Facebooki, tema kaudu toimub fotode avamine (keskkond eeldab sisselogimist) ning edasisaatmine.
 • Thinglink keskkonnas on 4 fotot.

Iga foto juures on ikoonide taga neli küsimust (A, B, C ning D), millele tuleb leida vastused ning need kirja panna.

 • Iga paar alustab A küsimusega erinevast pildist  ehk kaheksaliimelise grupi sees on neli paari, paarid alustavad vastavalt fotost 1, 2, 3 või 4.
 • Pildil klikkides avaneb paremal menüüs valik “Remix“, õpilased valivad selle.
 • Paremal menüüs avaneb valik “Edit“. Õpilased valivad selle ning vastavad küsimusele A. Küsimust eest ei kustutata ning vastus tuleb küsimuse alla.
 • Vastus salvestatakse.
 • Õpilane, kelle konto alt on ülesannet sooritatud jagab seda otse läbi Facebooki, lingi kaudu või Google’i kontolt grupi teisele paarile nii, et iga paar saab uue pildi, kus küsimus A on juba vastatud.
 • Iga paar vastab uue pildi puhul küsimusele B. Ning pilt saadetakse jälle samale paarile, nagu eelminegi ehk kõik pildid liiguvad ringiratast.
 • Paar vastab kolmanda pildi puhul küsimusele C ning saadab ka selle pildi edasi.
 • Paar avab viimase, neljanda pildi, kus on kõigi teiste küsimuste vastused. Vastatakse viimasele, D-küsimusele ning saadetakse pilt taaskord edasi.
 • Iga paari juurde on tagasi jõudnud pilt, millest nad vastamist alustasid. Paar loeb kõigi teiste rühmade vastused läbi ning leiab üles kohad, millega nad nõustuvad, millega mitte ning mille kohta tahaksid esitada täpsustavaid küsimusi.
 • Kõigi nelja pildi puhul saab seda fotot ja probleemistikku tutvustada üks paar kogu klassi peale (erinevatest kaheksaliikmelistest gruppidest). Õpetaja kuvab tutvustamise ajaks kõnealuse pildi ka suurelt ekraanile nii, et kõik pilti näevad. Pärast tutvustamist saavad paarid teistest gruppidest, kes samuti alustasid samast pildist, lisada täiendavaid kommentaare.
 • Nii töötatakse ühiselt läbi ja tehakse kokkuvõtted iga pildi kohta. Diskussiooni osa võib samuti toimuda sotsiaalmeedias ka koduse tööna.

Taustinfo

kakumaKakuma pagulaslaager asub Ida-Aafrikas, Keenias. Lõuna-Sudaani ja Uganda piiri lähistel. Pagulaslaager asub karmi kliimaga kõrbealadel, kus kohalikud elanikud on peamiselt rändkarjased. Laagri eesmärk on pakkuda varjupaika lähiriikide elanikele, kel mingil põhjusel oma riigis enam turvaline elada ei ole ning nad on olnud sunnitud põgenema. Keenia riigi poolt vastuvõetud seaduste kohaselt on legaalse pagulasstaatuse saamise eelduseks, et pagulane elaks pagulaslaagris. Niimoodi elabki Kakuma pagulaslaagris 184 550 inimest, kellest pooled on pärit hetkel kodusõjas olevast Lõuna-Sudaanist. Lisaks elab laagris veel inimesi Ruandast, Burundist, Kongost, Ugandast, Etioopiast, Sudaanist, Eritreast ja Somaaliast. Laager asutati 1991. aastal, mistõttu elab laagris mitmeid noori, kes on Kakumas sündinud, üles kasvanud, keskkooli lõpetanud ning pole selle aja jooksul kordagi pagulaslaagrist lahkunud. Laagrielanikele võimaldatakse tasuta kooliharidust ning kursuseid ja tasuta arstiabi. Samas on igakuine toiduabi piisav vaid 2 nädalaks ning laagri elanikud tegelevad väikeettevõtlusega, et oma põhivajadusi rahuldada. Laagri elanikud on väga avatud, rõõmsameelsed ja edasipüüdlikud.

Digiülesanne valmimist toetas Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Tagasi