Kaardiülesanne "Linnade kasv ja megalinnad"

Klass jaotatakse kolmesteks rühmadeks ja iga rühm avab Thinglink keskkonnas maailmakaardi põhja. Õpilased kirjutavad oma teadmiste põhjal vastused alljärgnevate küsimuste kohta:

  • kus paiknesid maailma megalinnad 50 aastat tagasi,
  • kus on nad nüüd,
  • kuhu tuleb neid lähiaastate jooksul juurde.

Pärast kaartide täitmist vaadatakse vastused koos läbi ning jätkatakse aruteluga. Vastuste kontrollimiseks ning aruteluks saab kasutada The Guardiani interaktiivset artiklit või Kölni ülikooli uurimisrühma koostatud veebilehte MegaCity TaskForce.

Edasi uurivad õpilased nelja maailmakaarti, kus on antud linnade suurused ja tendentsid, kuidas inimesed liiguvad maapiirkondadest linnadesse. Kaardid näitavad andmeid aastatel 1970, 1990 ja 2014 ning prognoose aastaks 2030. Kaardid leiab United Nationsi veebilehelt. Lisaks võib kasutada BBC veebilehel interaktiivset kaarti linnastumise kohta aastatel 1955–2015.Statistikat maailmajagude kaupa saab vaadata Statista veebilehelt.

Õpilased vastavad allikate põhjal küsimustele, mille leiavad eraldi ikoonide alt maailmakaardil. Vastused lisatakse vastava ikooni alla. Seejärel jagab iga rühm oma tööd teistega kas klassi ees projektoriga või sotsiaalmeedia vahendusel ja toimub arutelu.

Tagasi