rahupäev

 

21.09

RAHUPÄEV

International Day of Peace

 
 
 
 
 

Päev on pühendatud riikidesisese kui ka rahvusvahelise rahu tugevdamiseks. Rahupäeval tahetakse, et kõik konflikti osapooled kuulutaksid välja vaherahu.

20. sajandil sai riikidevahelistes konfliktides surma ligi sada miljonit inimest. Külma sõja järgsetes sõdades ja konfliktides hukkus üle viie miljoni inimese.

MÕTLE KAASA

Miks ja missugust rahu sa vajad? 

Miks on oluline ja kuidas saavutada rahu maailmas?

Kuidas saab üks kallistus rahu luua?

Missugused suuremad ja väiksemad organisatsioonid panustavad ühiskonnas rahu loomisse?

TEGUTSE

Voldi origami tehnikas paberkurg ning kingi see inimesele, kellega rahu vajad. Origami voltimise juhendi leiad siit.

Üle maailma korraldatakse rahupäeva raames algatusi: „Kallistus rahu heaks” ja Rahutuvi kampaania, mitmesuguseid kontserte, piknikke, spordiüritusi. Võta neist osa.

Vaata filmi „Pabertiivul“, mis räägib teise maailmasõja aegsest tsiviilisikute sõjategevusest Jaapanis ja USAs. 

Vaata filmist „Maailmarahu ja teised 4. klassi võidud“, kuidas USAs Virginia koolis korraldati 4. klassile maailmarahu simulatsioonimäng.

KASUTA ÕPPETÖÖS

Korraldage koolis rahupäev, võttes eeskujuks tegevusi The International Day of Peace kodulehelt.

Arutage klassis, missugust rahu keegi vajab selleks, et tal oleks hea olla. Kuidas õpilased teiste rahu austavad?

Prindi rahupäeva poster ja pane see üles klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.