perede päev

15.05

 

PEREDE PÄEV

International Day of Families

 
 
 
 
 
ÜRO 1993. aasta üldassamblee otsustas, et 15. maid tähistatakse rahvusvahelise perede päevana. Päeva tähistamise eesmärgiks on lisada teadlikkust pereküsimustes ja parandada rahvaste valmisolekut, arutledes peresid puudutavate probleemide üle erinevaid tegevusmalle kasutades. Arutletakse, kuidas mõjutavad perekonda erinevad sotsiaalsed, majanduslikud ja demograafilised protsessid.

Räägi noortega pere rollist, sellest, kuidas erinevad ühiskondlikud protsessid mõjutavad pere käekäiku ja heaolu. Võiks arutleda ka Eesti peremudeli iseloomu ning selle kujunemise põhjuste ja tagajärgede üle. Võiks mõelda sellele, kuidas Eestis riiklikul tasandil pereelu reguleeritakse ning milliseid perepoliitika meetmeid kasutatakse nii meil kui ka globaalsel tasandil (näiteks Hiinas). Sel päeval võiks innustada noori oma perega midagi toredat ette võtma.

FILMISOOVITUS:

„Hing on sees“ – lastekodulapsed räägivad oma elust ja unistustest.

„Tahan saada bossiks“ – nelja noore hiinlase ettevalmistumine kooli lõpueksamiteks.