migrantide päev

 

18.12 

MIGRANTIDE PÄEV

International Migrants Day

 
 
 
 
 

Sel päeval 1990. aastal kiitis ÜRO peaassamblee heaks migrantidest tööliste ja nende pereliikmete kaitset puudutava üldlepingu. Päeva tähistamise eesmärgiks on rõhutada võõrtööjõu inimõigusi, vabadusi ning kaitset. Migrandid aitavad kaasa

majanduse kasvule ja arengule, nad rikastavad ühiskondi kultuurilise mitmekesistumisega, teadmiste ja tehnoloogiatega ning nad aitavad tasakaalustada inimeste vanuselist demograafilist jaotumist.

Arutlege migratsiooni, selle põhjuste, tagajärgede, ohtude teemadel nii globaalselt kui ka Eesti kontekstis. Kutsu kooli näiteks immigrandist külaline, IOMi (International Organisation for Migration) või muu organisatsiooni esindaja.

FILMISOOVITUS:

„Hanna ja Violka“ – väga isiklik film Itaalia haige mehe eest hoolitsevast Poola naisest. 

„Bristoli rattaprojekt“ – sümpaatne film ratastest, ringlusest ja pagulusest Suurbritannias.

„Paradiis – kolm reisi selles maailmas“ – miks Aafrika noor pigem sureb teekonnal Euroopasse, kui jääb kodupaika?

„Qadir – noore afgaani teekond“ – siiras ja haarav dokumentaal noorest afgaani põgenikust, kes kodumaale tagasi pöördub.