Ränne – faktid ja suundumused mailmas ning Eestis

Peipsi Koostöö Keskus MTÜ eestvedamisel valmis detsembris 2016 infoleht “RÄNNE – FAKTID JA SUUNDUMUSED MAAILMAS NING EESTIS”.

See materjal pakub fakte ja näiteid rände teema käsitlemiseks koolitunnis ning on allalaetad pfd-formadis.

Infolehe väljaandja: MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, www.ctc.ee Eksperdid: Kert Valdaru, Sisekaitseakadeemia rändespetsialist Anastasyia Astapova, Tartu Ülikooli teadur

Fotod: Fotomovimiento http://sameworld.eu/en/gallery/76-los-muros-de-europa; punghi/Shutterstock.com; Orlok/Shutterstock.com; erakogu

Peipsi Koostöö Keskus tänab Ingi Mihkelsood MTÜ-st Pagulasabi asjakohaste kommentaaride ja soovituste eest.

Infolehe väljaandmist rahastasid Euroopa Liit ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Käesolev infoleht väljendab vaid väljaandja arvamusi ja rahastajad ega ALDA ei vastuta siin esitatud teabe eest.