Pärast tellimuse esitamist tee ülekanne meie pangakontole. Sinu tellimust ei lähetata enne, kui raha on jõudnud meie kontole: Mondo MTÜ SEB Bank: EE081010220082048012 SWIFT: EEUHEE2X Palun märgi selgituseks “Maailmakooli tellimus” ja tellimuse number. Küsimuste puhul võtke ühendust julia@mondo.org.ee.

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm”

10.00 

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” on õppevahend alushariduse õpetajatele maailmahariduslike teemade käsitlemiseks lasteaedades. Trükis sisaldab kümmet A3 formaadis lehte ning 72-leheküljelist õpetajaraamatut.

Kategooria:

Kirjeldus

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” on õppevahend alushariduse õpetajatele maailmahariduslike teemade käsitlemiseks lasteaedades. Trükis sisaldab kümmet A3 formaadis lehte ning 72-leheküljelist õpetajaraamatut.

Materjal on koostatud 5–7 aastastele lastele ning sisaldab kümmet maailmahariduse teemat (keskkond ja kliimamuutused, vesi, toit, tarbimine, tervis, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus, ränne ja inimõigused). Õppematerjal on kooskõlas alushariduse riikliku õppekavaga ning selle sisu ja tegevuste lõimimisel on kaetud kõik seitse õpivaldkonda.

Juhendmaterjalis on 10 maailmaharidusliku sisuga lastejuttu koos illustratsioonidega ning õpetajaraamat tegevusjuhistega.  Komplekti juurde kuuluvad veel ka erivajadustega inimeste poolt Ugandas õmmeldud riidest mänguelevant, 5-minutine animatsioon ning lastelaul „Amanda laul”.

Materjali koostasid MTÜ Mondo ja Rannamõisa Lasteaed (autorid: Merike Niibek ja Kersti Veskus).

Õppematerjali valmimist rahastati Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti „Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsiooni tõhustamine” raames.