22.05

Bioloogilise mitmekesisuse päev

International Day for Biological Diversity

Maailm muutub kiiremini kui kunagi varem. Rahvastiku kasv ja lisanduv tarbimine rõhuvad ning lisavad ohte looduslikule mitmekesisusele. Bioloogilise mitmekesisuse päeval võiksime tuua esile kõikide vastutuse looduse kaitsmises ja sellesäilitamises.

Päeva eesmärgiks on lisada teadlikkust ja arusaamist looduse mitmekesisusest. Tähtis on tutvustada keskkonnakaitset, pidevat loodusliku mitmekesisuse kasulikkust ja sealt saadava kasu võrdset jagunemist.

Ideid tegevusteks:
  • Laske õpilastel uurida, millised toidulettidelt leitavad hõrgutised on tegelikult peaaegu väljasuremisohus.
  • Tutvuge kampaaniatega, mida on liikide säilitamiseks üle maailma läbi viidud.
  • Uurige infot kestliku arengu eesmärgi nr. 15 kohta: elurikkus ja maismaaökosüsteemid.
VAATA KALENDRIT