23.03.2024

Maa tund

Earth Hour

Tähistatakse märtsi viimasel laupäeval.

Maa tund on üleilmne maailma loodusefondi korraldatav üritus, mis kutsub üles majapidamisi ja ettevõtteid lülitama üheks tunniks välja tuled ja muud elektroonilised seadmed, et juhtida tähelepanu vajadusele kliimamuutuste suhtes midagi ette võtta. Maa tund toimus esmakordselt 2007. aastal Sydneys, mil 2,2 miljonit inimest lülitasid välja ebavajalikud tuled.

Ideid tegevusteks:

  • Arvutage klassis igaühe ökoloogiline jalajälg ning süsinikujalajälg (neid saab arvutada Internetis leitavate kalkulaatoritega).
  • Arutlege, kuidas oma tarbimist vähendada ning milline on kliimamuutuste mõju erineval pool maakera.
  • Plaanige üht ühist aktsiooni keskkonna heaks ja viige see läbi.
  • Uurige kampaania kohta selle kodulehelt: earthhour.org. Samal lehel on allalaetav käsiraamat, kus on materjal ja tegevused, mida sellel päeval võiks teha.
  • Lugege rohkem kliimamuutuste kohta ja tutvuge Mondo tööga selles valdkonnas: mondo.org.ee/kliima.
  • Uurige infot kestliku arengu eesmärgi nr. 13 kohta: kliimameetmed.
  • Vaadake kliimamuutuste teemalisi e-tunde – see on kümnest videost koosnev e-külalistundide seeria, mis käsitleb kliimamuutuste seoseid eri valdkondadega.
VAATA KALENDRIT