Arvamusjoon

Meetodi idee on väljendada arvamust etteantud küsimuse osas. Seda meetodit võib teha grupitööna. Paberile joonistatakse pikk verikaaljoon, kuhu ühte otsa kirjutatakse „jah“ ning teise otsa „ei“. Grupijuhil on küsimus ( need on formuleeritud nii, et saab vastata „jah“ või “ei“ nt Kas Eesti migratsioonipoliitika on liiga jäik? Kas on mõtet osta õiglase kaubanduse tooteid? Kas minu tegevusest midagi maailmas sõltub? Kas Eesti peaks panustama rohkem arengukoostöösse?), mida ta esitab. Kõik grupi liikmed saavad paigutada kas kustukummi, pliiatsi vms vabalt valitud eseme vastavale kohale joonel. Kui vastus kaldub „jah“ suunas, tuleb ka ese paigutada joonel vastavasse kohta. Kui kõik on esemed ära paigutanud jätkub diskussioon, kus iga liige põhjendab oma arvamust. Õigeid ja valesid vastuseid pole, igaühel on õigus oma arvamusele.