Maailmakohvik

Meetodi idee on moodustada nn 4-5 „kohvikut“ (laud ja toolid või padjad maas vms), kuhu juurde on kirjutatud tegevus (nt diskussiooni läbiviimine, arutelu, filmi vaatamine, arvamusjoon vms), mida selles „kohvikus“ peab tegema. Seejärel jaotada mängijad gruppidesse ning paigutada iga grupp „kohvikusse“ . Tegevuseks vajalikke materjale peab olema nii palju, kui on mängust osavõtjaid. Kui tegevus ühes grupis on täidetud, liigub kogu grupp täitma järgmist ülesannet. Mäng kestab seni, kuni kõik mängust osavõtjad on käinud läbi igast „kohvikust“. Lisaks on igaks grupitegevuseks ajalimiit, mida võib planeerida vastavalt soovile.

Tagasi