Kurkumi rahukõnelused

Rahukõneluste mäng sobib eeskätt põhikooli viimastele klassidele ning gümnaasiumiastme õpilastele. Mängus osalejad saavad harjutada keeruliste konfliktsituatsioonide lahendamist, erinevate vaatenurkade mõistmist ja rahukõneluste läbiviimist. Mängu eesmärgiks on leida ühine lahendus kujuteldavat Kurkum-nimelist riiki lõhestavale konfliktile nii, et jõutakse kõiki osapooli maksimaalselt rahuldava lõpptulemuseni. Lahenduse saavutamine eeldab kõikidelt osapooltelt kompromissile minekut.

Mäng kestab umbes 2 tundi.
Sihtgrupp: põhikooli viimased klassid ja gümnaasium.
Rühma suurus: miinimum 6 õpilast, maksimaalselt 30 õpilast.

Sobivad õppeained: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, valikained. Lisaks sobib mäng selliste teemade käsitlemiseks nagu näiteks rahvusvaheline ja aktiivne kodanik.

Tagasi