ANNETUSTE KOGUMINE

    Arhiveeritud — Kategooriad:

Kui noored töötavad ettevõttes on võimalik ettevõttel õpilaste töötasu kanda otse MTÜ Mondo kontole annetusena. Tööpäeva kestus on ca 4 tundi ning tasu saab ettevõte ise määrata (Soome samasugusel sündmusel Operation a Day’s Work Finland on makstav tasu tavaliselt 10€ õpilase kohta).Iga töötanud õpilase kohta on konkreetne summa nt kui tööl on 20 õpilast oleks annetuse summa 200€ jne. (vt lisa maksusoodustuste kohta*).

Kui õpilased töötavad kodus või mõnes muus kohas, mis ei ole ettevõte (näiteks kodus vanemate abistamisel saadud taskuraha/ kogukonnas tehtud töö) teevad annetuse ürituse või tegevuse organiseerijad.

Kui õpilased või õpetajad korraldavad koolis mõne sündmuse ning sellest saadud tulu läheb annetamiseks, siis korjab koolipoolne HTT päeva koordinaator raha ning edastab annetussumma MTÜ Mondo annetuskontole.

Annetused tuleks MTÜ Mondole edastada ülekandega MTÜ Mondo annetuskontole SEB pangas EE491010220099409013.  Ülekandele palume märkida märgusõna “HeaTeoTöö päev” ning juurde lisada kooli nimi ning annetuse valdkond, kuhu soovitakse raha suunata.

95% Eestis kogutud toetustest suuname otse sihtriiki. Tunneme kohalikke olusid ja kogukondade probleeme ja vajadusi, teeme koostööd kohalike partneritega. Meie töö on kvaliteetne ja pikaajalise mõjuga.

* MTÜ Mondo kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, seega on eraisikute poolt tehtud annetuste pealt võimalik saada tagasi tulumaks. Juriidilistele isikutele on MTÜ Mondole tehtavad annetused samuti maksuvabad. Mõlemale kehtivad maksuvabade annetuste osas Tulumaksuseadusega seatud piirangud.

Tagasi