KOOL - KUIDAS OSALEN?

    Arhiveeritud — Kategooriad:

HeaTeoTöö päev lõimib karjääriõpetuse ning ettevõtlikkuse. Koostöö kohalike ettevõtjatega võimaldab õpilastele laiapõhjalisemat karjäärivõimalustega tutvumist. Tööpäeva paremaks õnnestumiseks on õpetajal hea võimalus kaardistada toetusvõimalused, kaasates koolivälised kontaktid ja lastevanemate võrgustikud. 

Kas arutasite koolis ja soovite osaleda? Siis registreerige ennast kirjutades HTT projektijuhile mari@mondo.org.ee.

Edasi tegutse nii:

•   Kool valib endale töötajate/õpetajate seast HeaTeoTöö päeva koordinaatori ning tema valib välja õpilased/klassid, kes soovivad HTT tööst vabatahtlikult osa võtta.

•   Kutsuge külla HTT projektijuht, kes tutvustab HTT päeva tegevusi ja eesmärki.

•   Koolis on võimalik läbi viia ka ülekoolilisi teemapäevi ja laate, mille tulu läheb HTT fondidesse. Võimalik on ka õpilastel ühiselt mingi sündmuse (kontsert, näitus, näidend) korraldamine ning tulude annetamine.

•   Õpilased ise või koordinaator võtab ühendust võimalike ettevõtetega, kellega koostöös HTT päeva läbi viia. Ka Mondo pakub oma abi ettevõtete leidmisel. Kõik õpilased, kes projektis osalevad ei pea töötama ühes ja samas ettevõttes.

•  Õpilastel on võimalus läbi Skype suhelda õpilastega Mondo partnerriikides, kes on tänu HeaTeoTöö päevale saanud edasi õppida üld-ja ametikoolides, selleks võta ühendust HTT projektijuhiga mari@mondo.org.ee

•   Kooli koordinaator korraldab annetuste kogumise kas koostöös ettevõttega või iseseisvalt kooli poolt. Ülekanne MTÜ Mondo annetuskontole tuleb teha  märksõnaga „HeaTeoTöö päev“ ning kirjutatakse juurde ka annetuse siht (vt. 5 annetusvaldkonda). Tasu ühe õpilase pealt lepitakse ettevõtjaga kokku (Soomes on arvestatud annetus õpilase kohta 10€, olenemata tööst).

Tagasi