Negatiivsete keskkonnamõjude ennetustöö

    Arhiveeritud — Kategooriad:

Keskkonnamõjud ja toiduturvalisus

 

Sahara kõrbest lõunasse jääva Aafrika suureks probleemiks on kliimasoojenemise tagajärjel tekkiv kõrbestumine, mulla viljakuse ja saagikuse vähenemine ja etteaimamatult pikaks venivad kuivad perioodid, mil põldu harida ei ole võimalik. Tihe asustus nõuab metsade mahavõtmist, põhjustades erosiooni, mis on üleujutuste riskifaktoriks. Põllupidamisest elatuvatel peredel on vähese sissetuleku tõttu tõsiseid probleeme toidu ja hariduse tagamisega oma lastele.

Üheks arengukoostöö valdkonnaks on kogukondade kaitse äärmuslikest kliimatingimustest ja hinnakõikumistest tingitud kriiside eest, eelkõige naiste toimetulek ja toiduturva. Põllumajanduskoolituste ja -toetustega julgustame põlluharimise meetodite mitmekesistamist ja naiste ühistegevust iseseisva sissetuleku teenimiseks.

MTÜ Mondo toel istutavad naistegrupid Põhja-Ghanas mangopuid, et vähendada põuast tingitud kriisiohtu. Mango on kiiresti kasvav puu, mis vajab vähe hooldust, takistab pinnase erosiooni, pakub varju ja vilju. Nabdami piirkonnas on istutatud juba 50 mangopuud, plaanis lähiajal istutada veel samapalju. Mumiasi piirkonnas Lääne-Keenias on käivitatud seemnepank, mille vahendusel on saanud kümme naistegruppi kvaliteetseid maisiseemneid ja väetist, et tõsta põldude saagikust. Saagikoristuse järel toovad naised seemnepanka tagasi kokkulepitud koguse maisi, mille müügitulu eest makstakse sel aastal 40 lapse koolitasud ja antakse uutele vähekindlusatud naistele seemneid uueks külviks.

Muudame maailma üheskoos, päriselt!

Tagasi