Viies samm: Tegutsege!

Viienda sammuna viiakse plaan ellu.

Viienda sammu eesmärgid:

  • aidata õpilastel tegevust ellu viia, selle käiku salvestada ja kontrollida
  • arendada ja laiendada osalemispõhiseid oskusi – tegutsemine vastutustundlikult
 

1. Tegevuse salvestamine

Tegevuse salvestamine ja kontrollimine

Maailmakodanikuks! 5a.jpgKasutage Töölehte 5a, et märkida tehtu üles selle toimumise ajal. Lisage iga sammu kohta kogutud tõestusmaterjale, nt fotod, voldikud, video- ja helisalvestused, lood, pildid.

 
 
 
 
 
 
 

Näiteid õpilaste valitud tegevustest

– sõja teemal informeeriva videomaterjali valmistamine algkoolidele
– eakaaslastele suunatud haridusprojekti käivitamine teismeliste rasestumise, anoreksia, buliimia ja HIV/AIDSi teemal
– kooli juhtkonnale ettekannete esitamine taaskasutamise teemal; kooli poliitika muutmine
– kooli direktori ja juhtkonna veenmine, et koolis müüdaks õiglase kaubanduse šokolaadi
– noorte kuritegevuse teemal näidendi kokkupanek näiteringile
– keskkooli korraldatud annetuste kogumine algkoolides
– vaesuse teemat käsitleva lauamängu loomine

Tagasi