Koos, aga eraldi (vene)

Pikkus: 52minutit Dokumentaalfilm humanitaarabist ja Ukrainas Luganski rajoonis elavatest inimestest näitab, millega tegelevad erinevate rahvusvaheliste ja kohalike organisatsioonide töötajad ja vabatahtlikud sõjategevusest laastatud piirkonnas. Jälgitakse [...]

Pikkus: 52minutit

Dokumentaalfilm humanitaarabist ja Ukrainas Luganski rajoonis elavatest inimestest näitab, millega tegelevad erinevate rahvusvaheliste ja kohalike organisatsioonide töötajad ja vabatahtlikud sõjategevusest laastatud piirkonnas. Jälgitakse elanike ning meditsiini- ja hoolekandeasutuste abistamist, abipakkide komplekteerimist ja laialijagamist. Peamiselt intervjuude vormis ajakirjanduslikus dokumentaalfilmis leiab käsitlemist ka siseriiklike ümberasumisraskuste temaatika. Oma seisukohti väljendavad nii evakueerunud perekond kui ka väikese lapsega lahingupiirkonas koju elama jäänud noored vanemad.

Kirjeldus: Ukraina on sõjas. Eesti on sinna juba alates 2014. aastast humanitaarabi viinud, aasta hiljem hakati andma ka arenguabi. Kuidas jõuab abi kohale ja kes selle kaudu leevendust leiavad? Mismoodi elavad inimesed Luganski rajoonis? Kuidas elavad sisepagulased? Autorid Stas Kuznetsov ja Aile Ellmann, režissöör Aile Ellmann. Loe edasi ja tutvu ka Ukrainat tutvustava infograafikuga.