Aprill 2018: Гражданин мира

Kestliku arengu eesmärk 4.7 soovitab, et kool valmistaks ette vastutustundlikke maailmakodanikke

Kui valmis on selleks Ukraina haridussüsteem?

30. aprillil 2018 Ida -Ukraina haridusprogrammi raames toimunud seminaril Severodeontskis tutvustati MTÜ Mondo poolt koostatud ja tõlgitud materjali “Гражданин мира”, mille teemaks on maailmakodanikuharidus ja Ukraina haridusuuendused.

Hariduse roll rahu ja kestliku arengu tagamisel on maailmas aktuaalne teema mitmel põhjusel. Esiteks nõuavad ÜRO uued kestliku arengu eesmärgid, mille kõik maailma riigid on ühiselt vastu võtnud, et haridussüsteem valmistab ette aktiivseid kodanikke, kes hoolivad nii loodusest kui ka inimõigustest ning on valmis muutma maailma õiglasemaks ja kestlikumaks. Teiseks, maailmas toimuv ebavõrdsuse ja ekstremismi kasv, kliimamuutused ja konfliktid annavad selleks selge vajaduse.

Head eeskuju peavad näitama nii õpetajad kui ka koolijuhid ning kestlikku arengut, rahu ja sallivust peab edendama sõnades, kuid ka koolikultuuris ja -praktikas. Selles töös on koolile toeks rahvusvahelised projektid, eriala- või koolivõrgustikud, riiklik hariduspoliitika ja kodanikuühendused.

Trükisest võib muuhulgas lugeda:

  • Kaks küsimust Ukraina haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhile Juri Kononekole;
  • Tallinna Pae Gümnaasiumi tolerantsusenädala ülevaade;
  • Intervjuu Kamõshevaha koolidirektori Elena Bogdanovaga;
  • Maailmahariduskoolid Ida-Ukrainas: ülevaade;
  • OSCE haridustegevuste koordinaator Natalja Betsa annab ülevaate organisatsiooni tegevustest Ukrainas;
  • MTÜ Vostok SOS esindaja Julia Kišenko annab ülevaate organisatsiooni ja Ida-Ukraina koolide koostööst.

Seminar toimus ja trükis valmis Mondo arengukoostöö projekti raames, mida rahastas Eesti Välisministeerium.