Ookeanid ja mereressursid

Digiülesanne valmis 2018. aastal “Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 14 kohta, milleks on “OOKEANID JA MERERESSURSID”.

Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI EESMÄRK: Õpilane teab Läänemere eripära, oskab nimetada keskkonnaprobleeme ja tuua näiteid võimalike lahenduste kohta.

KOOSTANUD: Helle-Kai Saapar, Mart Andresson, Karin Keert, Kristi Mändmets

LÕIMING: matemaatika, geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: 9. klass

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA:

  1. Jagada klass gruppidesse (https://www.randomlists.com/team-generator)
  2. Iga grupp saab teema (vt siit)
  3. Teema kohta esitluse koostamine ja esitlemine programmidega
Tagasi