Mõisteülesanne "Maailma majanduslik jagunemine"

Maailma majandusliku jagunemise paremaks mõistmiseks on vajalik esmalt teada teemaga seonduvaid põhimõisteid. Neid mõisteid saab hästi kinnistada, tehes LearningApps keskkonnas paaride leidmise harjutust.

Tagasi