Tarbimine

Šokolaadimäng

Šokolaadimäng on mõeldud inimestele alates 11. eluaastast kuni täiskasvanuni. Mängu läbiviimine võtab aega 60-90 minutit ning on sobiv 18-50 liikmelisele rühmale. Millest mäng räägib? Šokolaadimäng […]

Maailmakaubanduse mäng

Maailmakaubanduse mäng on rollimäng, kus õpilased saab jagada rühmadeks, anda töövahendid ja ülesanded. Iga rühma ülesandeks on neile ette antud vahenditega võimalikult palju raha teenida. […]

Toit ja meie

“Küll toit sööjaid leiab. Kas ka sööjad toidu?” sotsiaalkampaania “Toit ja meie” infomaterjali leiad siit.

Tarbimine

MIDA INIMESED VAJAVAD? Tööstusriikides elab vaid viiendik maailma rahvastikust, kuid nad toodavad peaaegu poole kliimat kahjustavatest heitgaasikogustest ja kasutavad enamikku maakera loodusressursse. Kui kõik tarbiksid […]

Säästev areng ja tarbimine

Mis on säästev areng? Säästva arengu eesmärk on tagada praegustele ja tulevastele põlvkondade sama head ja võrdsed elamistingimused. Kontseptsioon äratas avalikkuse huvi 1987. aastal, kui […]

Roheline majandus toimib

Inimkond tarbib rohkem loodusressursse kui Maa suudab taastoota. Rohelise majanduse eesmärk on luua majanduskasvu ja heaolu ilma keskkonda hävitamata.  Viimastel aastakümnetel on paljud arengumaad liikunud […]

Loodusvarad

LOODUSVARAD LOOVAD KÕIGILE HEAOLU Valdav enamik maailma vaestest inimestest elab riikides, mis on loodusvarade poolest rikkad. Säästev, tõhus ja demokraatlik loodusvarade majandamine tagab, et mineraalid, […]

Säästev areng

Säästva tarbimise ja eluviisi põhimõtete järgimisel on oluline roll säästva arengu ellurakendamisel. See hõlmab nii säästlikku tootepoliitikat, teadlikke tarbijavalikuid kui ka tarbimisega kaasnevate jäätmete vähendamist. […]

1 3 4 5 6 7