HeaTeoTööpäev

Talgupäev Tamsalu Gümnaasiumis

1. juunil võttis Tamsalu Gümnaasiumi 10. klass ja neli 11. klassi õpilast õpetaja Anne Kraubneri eestvedamisel osa HeaTeoTööpäevast. Päeva eesmärgiks oli teenida raha ja sellega […]

Keenia

Shianda külas kasvab leskede ja orbude arv tänu HIV epideemiale. Tavapärane on olukord, kus põhikooliealisi ja nooremaid lapsi kasvatab eakas vanaema, kes elatab ennast ja […]

Ghana

Kongo küla asub Ghana põhjaosas, kus kliimamuutuste ja kõrbe pealetungi tõttu on vähenenud inimeste võimalused teenida piisavalt sissetulekut, et harida oma lapsi.  Piirkonna üldisteks probleemideks on kõrbestumine, vaesus […]

ÕPILANE – KUIDAS OSALEN?

Sinu võimalus leida omale elukutse, loob omakorda võimaluse abistada andekaid noori Afganistanis haridustee jätkamisel! HeaTeoTöö päev loob võimaluse tutvuda kohalike ettevõtetega. Võimalus olla ettevõttes töövarjuks […]

KOGUKOND – KUIDAS OSALEN?

Väike töö kodus loob võimaluse suurteks tegudeks teispool maakera. HeaTeoTöö päeva raames saab lapsevanem suurepärase võimaluse tegutseda koos lapsega omas keskonnas maailma muutmise jaoks. Lapse […]

Rakvere Põhikool

Vaata Rakvere Põhikooli HTT päeva kohta infot siit: http://www.facebook.com/rakverepohikool

ANNETUSTE KOGUMINE

Kui noored töötavad ettevõttes on võimalik ettevõttel õpilaste töötasu kanda otse MTÜ Mondo kontole annetusena. Tööpäeva kestus on ca 4 tundi ning tasu saab ettevõte […]

Töö

Koolid ja õpilased saavad HTT-päeva tegemistes osaleda erinevatel viisidel. Koolipoolne koordinaator võtab ühendust kohalike ettevõtetega ning teeb kindlaks, kas on võimalik suunata kõik õpilased tegema […]

Jüri Gümnaasium

Jüri Gümnaasiumist osales HeaTeoTöö päeva projektis kokku 7 õpilast. Õpilased Jüri Gümnaasiumist töötasid DPD-s, AB Medical Grupp Eesti OÜ-s ja kaks õpilast töötas oma sugulase juures kodus. Töö, […]

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist osales HeaTeoTöö päeva projektis kokku kümmekond õpilast. Õpilased said koostöös Esna Talu OÜ-ga veeta toreda päeva metsas ning puid istutada. Lisaks õpilastele võttis […]

Valga Gümnaasium

Valga Gümnaasiumist osales HeaTeoTöö päeva projektis kokku 16 õpilast. Õpilased käisid RMK Valgamaa piirkonnas istutamas metsa. Päevaga istutati kokku 2ha metsa. Valga Gümnaasiumis oli projekti koordinaatoriks õpetaja […]

Vanalinna Hariduskolleegium

Vanalinna Hariduskolleegiumist osales HeaTeoTöö päeva projektis kokku 35 õpilast. 25 õpilast tegid tööd Nurmiko AS-is ning 10 noort tegid tööd Kadrioru pargis, sealseid heakorra töid tehes. AS […]

ETTEVÕTJA – KUIDAS OSALEN?

HeaTeoTöö päev annab ettevõtjale võimaluse kohtuda noorte tegusate inimestega ning võimaldada neile väärtuslik töökogemus. Kaasaegne maailm nõuab õpilastelt mitmekülgseid teadmisi ning samas eeldab ka praktilise […]

KOOL – KUIDAS OSALEN?

HeaTeoTöö päev lõimib karjääriõpetuse ning ettevõtlikkuse. Koostöö kohalike ettevõtjatega võimaldab õpilastele laiapõhjalisemat karjäärivõimalustega tutvumist. Tööpäeva paremaks õnnestumiseks on õpetajal hea võimalus kaardistada toetusvõimalused, kaasates koolivälised […]

5 ANNETUSVALDKONDA

Töö, mida õpilased kohalikes ettevõtetes, kodus või mujal teevad on tasustatud. Tasu aga suunatakse arengukoostöösse. Tööpäeva kestus on ca 4 tundi ning tasu saab ettevõte […]

Negatiivsete keskkonnamõjude ennetustöö

Keskkonnamõjud ja toiduturvalisus   Sahara kõrbest lõunasse jääva Aafrika suureks probleemiks on kliimasoojenemise tagajärjel tekkiv kõrbestumine, mulla viljakuse ja saagikuse vähenemine ja etteaimamatult pikaks venivad […]

Infotehnoloogiline tugi koolidele

Infotehnoloogiline tugi koolidele Aafrikas ja Afganistanis Eesti koolides on arvutite olemasolu ja kaasaegse infotehnoloogia kasutamine õppetöös elementaarne. Aafrikas on maapiirkondade koolid väga kehvas seisus – […]

Laste hariduse toetamine

Laste hariduse toetamine läbi MTÜ Mondo Tarkusefondi! Mis oleks, kui sina või sinu lapsed ei saaks koolis käia lihtsalt raha pärast? Haridus: põhiõigus või privileeg Eestis […]

Sanitaartingimuste parandamine

Puudulikest sanitaartingimustest põhjustatud haigused mõjutavad miljonite inimeste, eelkõige laste elusid. Kõhulahtisusega seotud haigusi peetakse teiseks kõige sagedasemaks alla viie aastaste laste surmade põhjuseks arengumaades. Düsenteeria […]

1 2