Juhendmaterjal "Amanda ja maailm"

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” on õppevahend alushariduse õpetajatele maailmahariduslike teemade käsitlemiseks lasteaedades.

Materjal on koostatud 5–7 aastastele lastele ning sisaldab kümmet maailmahariduse teemat (keskkond ja kliimamuutused, vesi, toit, tarbimine, tervis, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus, ränne ja inimõigused). Õppematerjal on kooskõlas alushariduse riikliku õppekavaga ning selle sisu ja tegevuste lõimimisel on kaetud kõik seitse õpivaldkonda.

Juhendmaterjalis on 10 maailmaharidusliku sisuga lastejuttu koos illustratsioonidega ning õpetajaraamat tegevusjuhistega. Komplekti juurde kuuluvad veel ka erivajadustega inimeste poolt Ugandas õmmeldud riidest mänguelevant ja lastelaul „Amanda laul”.

Trükitud juhendmaterjali saate endale tellida siin.

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” 

Lastejutud ning illustratsioonid 

Multifilm “Amanda ja kõige tähtsam sõna”

Materjali juurde loodud lastelaulu saate kuulata siin:

🎶🎵 Amanda laulu noot 🎶🎵

Amanda ja Modo illustratsioonide värvipildid 

Lõige elevant Modo õmblemiseks

Materjali koostasid MTÜ Mondo ja Rannamõisa Lasteaed (autorid: Merike Niibek ja Kersti Veskus).

Õppematerjali valmimist rahastati Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti „Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsiooni tõhustamine” raames.

Animatsioon on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni projektist Bridge 47. Sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

MHK9 rahastajad