Usunditevahelise harmoonia nädal

01.02–07.02

 

USUNDITEVAHELISE HARMOONIA NÄDAL

World Interfaith Harmony Week

 
 
 
 
 
Vastastikune mõistmine ja religioonidevaheline dialoog on oluline eeldus maailmas rahu tagamiseks. Nädala eesmärk on juhtida tähelepanu inimestevahelisele mõistmisele, hoolimata nende usulistest kuuluvusest.

MÕTLE KAASA

Milliseid maailma usundeid tead?

Miks on oluline luua ja säilitada harmooniat eri usundite vahel?

TEGUTSE

Uuri internetist põhjalikult ühe sulle tundmatu usundi kohta.

Uuri oma kaaslastelt, milliseid usundeid nad teavad ning milliseid ise järgivad?

Vaata dokumentaali „Iga hea abielu algab pisaratega“, mis lahkab universaalset teemat – armastust, aga vaatab ka kahe põlvkonna Briti Bangladeshi perekonna erimeelsusi.

KASUTA ÕPPETÖÖS

Rääkige religioonidevahelisest dialoogist. Korraldage kohtumine eri religioonide esindajatega Eestis või organiseerige külastuskäik näiteks Tallinna sünagoogi.

Prindi usunditevahelise harmoonia nädala plakat ja pane see klassiruumi seinale uudistamiseks!