habitaadipäev

 

ELUKESKKONNA PÄEV

World Habitat Day

Liikuv päev, mis toimub oktoobri esimesel esmaspäeval

 
 
 
 
 

Päeva idee on meelde tuletada inimeste elukohtade tuleviku ja urbaniseerumise kollektiivset vastutust ning linnade jätkusuutlikku arengut. Linna rahvastiku kasvades suureneb küll majanduslik ja sotsiaalne protsess, kuid sellega kaasneb ka haiguste, kuritegude, õhusaaste ja vaesuse hulk.

Jätkusuutliku ja kvaliteetse linnade arengu seisukohalt tuleb tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele, linnaplaneerimisele, juhtimisele, infrastruktuurile, teenustele, rahandussüsteemile ning katastroofide haldamisele.

Arutlege linnastumise, selle põhjuste, tagajärgede, väljakutsete ja võimalike lahenduste üle erinevatest aspektidest. Näiteks Eesti linna- ja maaelanike vahekorra ning erinevuste üle. Samuti elukoha, selle keskkonna ja naabruskonna mõjude üle inimese elule, tervisele, toimetulekule ja rahulolule ning kuidas üksikisik saaks olukorda parandada (nt vabatahtlik töö vms). 

FILMISOOVITUS:

„Sul on õigus teada“ – Keenia slummielanike püüdlustest oma olukorda parandada.