arengu teabe päev

 

24.10 

ARENGU TEABE PÄEV

World Development Information Day 

 
 
 
 
 

ÜRO üldassamblee kinnitas ülemaailmse arengust informeerimise päeva aastal 1972. Päeva eesmärk on suunata üldist huvi arenguprobleemidele ja rahvusvahelisele ühistööle. See, et samale kuupäevale on sattunud ka

ÜRO päev, ei ole kokkusattumus. Päevade eesmärgid on ühesugused – tõsta avalikkuse huvi arenguprobleemide vastu ja tugevdada nende lahendamiseks rahvusvahelist koostööd.

Tutvu Eesti välisministeeriumi lehel, kuidas Eesti üleilmsesse arengusse panustab. Milliseid riike on Eesti toetanud ning milliste vahenditega? Ühtlasi võiks arutleda selle üle, miks sarnase abi osutamine oluline on. Kutsu külla keegi välisministeeriumist või organisatsioonidest, kes osutavad välisabi, esindajaid Arengukoostöö Ümarlauast või MTÜst Mondo.

FILMISOOVITUS:

„Inimareng“ – võrdlus inimarengu edetabelis esimese (Norra) ja viimase (Niger) vahel. Inimeste arvamused selle kohta, mis on nende riigis hästi või halvasti.