vägivallavastane päev

 

02.10

VÄGIVALLAVASTANE PÄEV

International Day of Non-Violence

 
 
 
 
 

Päev tähistab Mahatma Gandhi sünnipäeva. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat. Ta pühendas oma elu

vägivallatusele ning õpetas teisi oma põhimõtete järgi elama. Vägivallavastase päevaga tuletatakse meelde rahu, sallivuse, mõistmise ja vägivallata elamise tähtsust.

MÕTLE KAASA

Kuidas käitub hea sõber, kui tema sõpra kiusatakse?

Milliseid konflikti  rahumeelse lahendamise viise tead?

Kes oli Mahatma Gandhi ja millega on ta ajalukku läinud?

TEGUTSE

Koosta vägivallavastane kampaania, tee video või fotoseeria ja jaga seda teistega sotsiaalmeedias.

Vaata filmi „Gandhi jälgedes“, mis läbi viidete Gandhi ideedele ja elule heidab pilgu tänapäeva India demokraatlikule liikumisele.

Vaata filmi „Süütu“, mis räägib Uganda lapssõduritest.

Vaata põnevat dokumentaali „Palveta kurjus tagasi põrgusse“. Film räägib Libeeria naiste rahuliikumisest, mille juht Leymah Gbowee sai 2011. aastal Nobeli rahupreemia.

KASUTA ÕPPETÖÖS

Arutage klassis vägivalla ja konfliktide olemuse, põhjuste, tagajärgede ning nende vältimise võimalikkuse üle nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandil. Tehke ühiselt fotolavastusi, kus on kujutatud võimalusi konfliktide rahumeelseks lahendamiseks.

Tutvuge klassis Mahatma Gandhi elulooga, otsige ja vaadake Youtube’ist selleteemalisi videoid.