vaesuse likvideerimise päev

 17.10 

VAESUSE LIKVIDEERIMISE PÄEV

International Day for the Eradication of Poverty

 
 
 
 
 

1992. aastal kuulutas ÜRO üldassamblee 17. oktoobri rahvusvaheliseks vaesuse likvideerimise päevaks. Paljud rahvad olid tähistanud seda päeva juba varemgi. ÜRO liikmesriigid uuendasid oma kohustust vaesuse vähendamiseks ja inimeste

elutingimuste parandamiseks kogu maailmas. Vaesuse vähendamine nõuab riikidelt paljude meetmete rakendamist. See nõuab jõupingutusi haridus-, tervishoiu-, majandus- kui ka poliitsüsteemi tasemel. Tegemist on väga olulise arengueesmärgiga.

Rahvusvahelise vaesuse likvideerimise päeva raames korraldatakse üle terve maa erinevaid kontserte ja kultuuriüritusi, kirjutatakse petitsioone. Nendele võimalustele võiks mõelda ka klassiruumis ning arutleda erinevate vaesusega seotud teemade üle, nagu näiteks tööturg, haridus, arenenud riikide ja arengumaade suhted, tervis, toit, elutingimused jne.

Korraldage kooli aulas riikide majandusliku ja sotsiaalse erinevusega seotud söögi loosimine. Küpsetage eelnevalt kokanduse tunnis kooke ning uurige maailma erinevate riikide majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Seejuures pöörake tähelepanu riikide SKP-le, inimarenguindeksile, kirjaoskusprotsendile ja keskmisele prognoositavale elueale. Valmistage ette riikide andmetega sedelid ning pange need kõik ühte purki. Söögi loosimisel saab igaüks, kes purgist sedeli võtab, ühe koogitüki. Koogitüki suurus sõltub sedelil oleva riigi majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. Rikka maa andmetega sedeli tõmmanu saab suurema koogitüki kui vaese maa oma. Kõige vaesema riigi koogitükk on vaevalt suurem kui üks koogiraasuke. Pöörake tähelepanu sellele, mis mõtteid eri suurusega koogitükid külastajates tekitavad. Rääkige loositõmbamisega seoses maailma ebavõrdsusest ja inimeste eluolust erinevates maailmajagudes.

FILMISOOVITUS:

„Inimareng” – inimarengu indeksi esimese riigi (Norra) ja viimase (Niger) riigi elanikud räägivad, mida nad oma elust arvavad.