korruptsioonivastane päev

 

09.12 

KORRUPTSIOONI-VASTANE PÄEV

International Anti-Corruption Day

 
 
 
 
 

Päeva eesmärk on tõsta inimeste teadvust korruptioonist, et seda ennetada. Korruptsioon on probleemiks paljudes riikides üle terve maakera ning see õõnestab

inimeste ausust ja demokraatiat. Korrumpeerunud juhid kasutavad oma võimu ebaausate eesmärkide saavutamiseks.

Arutlege, millised on korruptsiooni põhjused ja tagajärjed. Rääkige nii väikesema- kui ka suuremamahulisest, igapäevasest ja süstematiseeritud ning poliitilisest korruptsioonist. Teemadega seoses rääkige eetikast.