kirjaoskusepäev

08.09

KIRJAOSKUSEPÄEV

International Literacy Day

 
 
 
 
 

Kirjaoskusepäeva peetakse 8. septembril, mil tuletatakse rahvusvahelisele üldsusele meelde kirjaoskuse tähtsust indiviidile, kogukonnale ja ühiskonnale. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva idee sündis UNESCOl ning esimest korda tähistati seda 1965. aastal. 2003. aasta jaanuaris kuulutas ÜRO resolutsioon kirjaoskusele pühendatud aastakümne alanuks. Aastakümne 2003–2012 põhiteemaks on alghariduse kättesaadavus kõigile. Kirjaoskus on inimõigus, mis annab 

inimesele võimaluse arenemiseks, hariduse saamiseks ja oma võimete kasutamiseks. Kirjaoskus on parema tervise ja heaolu võti. Kirjaoskus on tähtis ka naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse, rahu, ühiskonna arengu ja demokraatia seisukohalt. Haridus on väga oluline tüdrukute tuleviku seisukohalt – koolis käinud tüdruk abiellub tõenäoliselt vanemana, saab vähem lapsi ja suudab laste eest paremini hoolitseda kui hariduseta tüdruk.

MÕTLE KAASA

Miks on kirjaoskus igapäevaelus oluline?

Millistes igapäevaelu tegevustes läheb kirjaoskust tarvis?

Millist kirjaoskust vajab tänapäeva inimene?

Kujutle, milline on sinuvanuse inimese elu, kes pole saanud haridust.

Kuidas on tüdrukute ja naiste võimalused ning õigused haridusele aja jooksul Eestis muutunud? Kuidas on see toimunud mõnes teises maailma riigis?

TEGUTSE

Uuri eri tähestikke ja kirjuta neis oma nimi.

Loe uuesti oma lemmik raamatut ja jaga oma mõtteid teistega: tee selleteemaline lühivideo, fotolavastus, kirjuta arvustus vm. 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Arutlege kirjaoskuse olulisuse üle igapäevaelus. Õpilased koostavad nimekirja tege- vustest, mille jaoks nad ühe päeva jooksul kirjaoskust kasutavad. Seejärel kujutlevad õpilased ette omavanuse tüdruku või poisi elu, kellel ei ole olnud võimalust koolis käia. Õpilased joonistavad kujutletud tegelastest pildisarju ning esitlevad neid tervele klassile.

Õpilased uurivad paarikaupa, kuidas on tüdrukute ja naiste võimalused ja õigused hari- dusele paranenud Eesti ajaloos. Koos selgitatakse, milliseid seadusandlikke meetmeid on ajaloo jooksul tüdrukute haridusvõimaluste parandamiseks rakendatud ning milline on olnud nende muudatuste mõju naiste elule. Õpilased koostavad oma tähelepanekute põhjal eesti tüdrukute haridustee ajatelje ning esitlevad seda kogu klassile.

Prindi kirjaoskusepäeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!