sotsiaalse õigluse päev

20.02

 

SOTSIAALSE ÕIGLUSE PÄEV

World Day of Social Justice

 
 
 
 
 

Sotsiaalne õiglus on aluseks edukal kooseksisteerimisel, mis põhineb rahul. Sotsiaalse õigluse raames puutume kokku võrdsete õiguste tagamisega kõigile inimestele, sõltumata nende soolistest, vanuselistest, rassilistest, etnilistest, religioossetest ja kultuurilistest erinevustest.

Sotsiaalse õigluse päeva raames toetatakse rahvusvahelise kogukonna püüdlusi vaesuse vähendamiseks, väärikaid töövõimalusi, soolist võrdõiguslikkust ja kõigi isikute võimalust õiglusele ja sotsiaalsele heaolule.

Arutlege, millistel gruppidel on Eesti ühiskonnas piiratud ligipääs võrdsetele õigustele ning kuidas seda olukorda muuta saaks. Kuidas on globaalses mõttes sotsiaalne õiglus inimestele erinevalt tagatud? Kuidas on Eestis tagatud võrdsed võimalused näiteks meestele ja naistele, erivajadustega inimestele, noortele ja vanadele? Kas ja kuidas on Eesti nendes aspektides erinev muude riikidega võrreldes – näiteks arengumaade või Skandinaaviaga? Vaadates lühifilmi „Muuda maailm sotsiaalselt õiglasemaks“, võiks filmi järel arutleda sotsiaalaktsioonide üle, mida õpilased ise saaksid läbi viia. Kokku võiks panna ka fotovaliku, mida vaadates võiks klassis arutleda, millised kujutatud situatsioonid on õiglased/ebaõiglased ning miks. Külla võiks kutsuda ka vabatahtliku, kes on töötanud arengumaades või Eestis elava pagulase.

FILMISOOVITUS:

„Inimareng“ – võrdlus inimarengu edetabelis esimese (Norra) ja viimase (Niger) vahel. Inimeste arvamused selle kohta, mis on nende riigis hästi või halvasti.

„Lakshmi ja mina“ – koduabilise ja tema tööandja suhe tänapäeva Indias.