keskkonnapäev

05.06

 

KESKKONNAPÄEV

World Environment Day

 
 
 
 
 

15. detsembril 1972 otsustas ÜRO üldassamblee kuulutada 5. juuni maailma keskkonna päevaks. Kuupäev meenutab Stockholmi 1972. aasta ÜRO keskkonnaistungi avamispäeva. Istungi tulemusena loodi ÜRO keskkonnaprogramm UNEP. Keskkonnakaitse päeva eesmärgiks on meie keskkonnas toimuvatele muutustele

tähelepanu juhtimine. Kliimamuutused, kliimasoojenemine ja kasvuhooneefekt põhjustavad eriti suuri probleeme arengumaadele, kus ollakse kõige haavatavamad. Samuti on kliimamuutuste mõju märkimisväärselt suur ka Arktikale. Kliimasoojenemine mõjutab peale taimestiku ja loomastiku ka inimeste toimetulekuvõimalusi.