Maa tund

MAA TUND

Earth Hour

Tähistatakse märtsi viimasel laupäeval

 
 
 
 
 
Maa tund on üleilmne maailma loodusefondi korraldatav üritus, mis kutsub üles majapidamisi ja ettevõtteid lülitama üheks tunniks välja tuled ja muud elektroonilised seadmed, et juhtida tähelepanu vajadusele kliimamuutuste suhtes midagi ette võtta. Maa tund toimus esmakordselt 2007. aastal Sydneys, mil 2,2 miljonit inimest lülitasid välja ebavajalikud tuled.

Arvutage klassis igaühe ökoloogiline jalajälg ning süsinikujalajälg (neid saab arvutada Internetis leitavate kalkulaatoritega). Arutlege, kuidas oma tarbimist vähendada ning milline on kliimamuutuste mõju erineval pool maakera. Plaanige üht ühist aktsiooni keskkonna heaks ja viige see läbi.

Vaata lisaks kampaania kodulehelt: https://www.earthhour.org

Samal lehel on allalaetav käsiraamat, kus on materjal ja tegevused, mida sellel päeval võiks teha. 

FILMISOOVITUS:

„Katastroofi retseptid“ – naftavaba aasta filmi autori ja tema perekonna elus. Kuidas ta oma otsustega vähendada CO2 tootmist?

„Õed planeedil“ – näitab, kuidas mõjutavad kliimamuutused naisi erineval pool maakera.