Roheline majandus toimib

Inimkond tarbib rohkem loodusressursse kui Maa suudab taastoota. Rohelise majanduse eesmärk on luua majanduskasvu ja heaolu ilma keskkonda hävitamata. 

Viimastel aastakümnetel on paljud arengumaad liikunud samas tempos arenenud riikidega. Sadadel miljonitel inimestel, eriti Ida-Aasias, on olnud võimalik end vaesusest välja upitada.

Elatustase on paranenud ja majandus looduse arvelt arenenud. Tänasel päeval kasutab inimkond loodusvarasid poolteist korda rohkem kui Maa suudab neid taastoota.

Inimkond on loodusvarasid ülekulutanud juba 1970ndatest aastatest saadik. Olukord muutub üha hullemaks, sest elanikkond kasvab ja muutub rikkamaks. Samal ajal elab 2,5 miljardit inimest endiselt vaesuses, peamiselt arengumaades, kus suur osa elanikkonnast elatub otseselt või kaudselt loodusvaradest.

 

TAASTUVENERGIA JA ROHELINE TEHNOLOOGIA

ÜRO keskkonnaprogramm UNEP pakub lahenduseks rohelise majanduse, mille eesmärk on:

• inimeste heaolu

• sotsiaalne võrdsus

• säästev loodusvarade kasutamine

• looduse taluvusvõime ja ökosüsteemide kaitsmine.

Roheline majandus soosib taastuvenergiat ja rohelist tehnoloogiat, mis toodab lisaks majanduskasvule ka rohelisi töökohti. Looduskapitali suurenemisest võidavad eeskätt kõige vaesemad inimesed, kes saavad oma eluks vajaliku loodusest ja samas kannatavad kõige rohkem keskkonnaprobleemide tõttu.

Roheline majandus on:

• madala süsinikdioksiidi tekkehulgaga

• ressursitõhus

• sotsiaalselt kaasav

• väärtustava mõjuga tööhõivele.