Näituste ja VR laenutamine on tasuta, kuid transpordi eest hoolitseb ja tasub tellija. Üleandmine ja vastuvõtmine toimub MTÜ Mondo Maailmahariduskeskuses ühiselt kokkulepitud ajal (Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn) või siis vastavalt konkreetsemale kokkuleppele. Transpordi kokku leppimiseks kirjutage: julia@mondo.org.ee

Koomiksid võrdsuse heaks

Kategooria:

Kirjeldus

Comix4= näitus toob meie ette pildi Euroopast, mis on muutumises, kasvamises ja liikumises. Kunstnikud otsivad kujutamisviisi fenomenile, mida nad on igaüks omal nahal kogenud – rändele. Rände põhjused ei olegi olulised. Loeb lugu. Need lood, mis esitati Euroopa esimesele sisserändaja taustaga koomiksikunstnike konkursile, räägivad tuhandel eri moel, milliseks võib kujuneda inimkonnale nii omane ränne ning mida selles protsessis kaotatakse ja taas üles ehitatakse. Projekti “ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks” eesmärk on elavdada kultuuridevahelist rassismivastast dialoogi ning toetada diskrimineerimise ja ksenofoobia vastast mõtteviisi ja käitumist noorte hulgas, kaasates migrante ja teise põlvkonna sisserändajaid. Projekti viis Eestis ellu MTÜ Mondo, lisainfo konkursi veebilehelt www.comix4equality.eu

Valminud näitusel jutustavad 11 sisserändaja taustaga koomiksikunstnikku erinevatest Euroopa riikidest koomiksite kaudu oma rändelugusid ja lugusid stereotüüpidest ja rassismist. Näituse klassiga vaatamiseks ning diskussiooni tekitamiseks oleme ette valmistanud ka aruteluküsimused. Näitusega saab kaasa tellida ka katalooge projekti parimate koomiksitega. Samuti on valminud käsiraamat aktiivõppe meetoditega, mida õpilastega kas näitust vaadates või rändeteemasid koolitunnis käsitledes kasutada.

Näitus on trükitud erineva suurusega kapa-plaatidele, mida saab transportida ühes suures papp-pakendis mõõtudega 74 x 53 x 23 cm.

Näituse valmimist on rahaliselt toetanud Euroopa Liit. Näituse sisu peegeldab autorite seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.