Kooli maailmapäeva näidisteemad

Maailmapäeva, maailmanädala või miks mitte ka terve maailmakuu või maailmaõppeaasta korraldamine koolis annab võimaluse siduda globaalseid teemasid õppekavaga ning tutvustada arengumaade temaatikat noortele huvitaval ja mõtlemapaneval viisil.

Maailmapäevade ideedeks pakume inspiratsiooniks järgnevaid teemasid ja tegevusi:

ÕIGLANE KAUBANDUS
AFGANISTAN JA ISLAM
AASTATUHANDE ARENGUEESMÄRGID
HEATEGEVUS

Meie ideed on ainult julgustamiseks ning loomulikult võite ise veel hoopis midagi paremat välja mõelda. Lisaideid erinevate päevade tähistamiseks Teemapäevade kalendermärkmikust klassijuhatajale.

ÕIGLANE KAUBANDUS (ÕK)

Eesmärk:

Tõsta teadlikkust sellest, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga. Praeguse maailma kaubandussüsteemi ebaõigluse mõistmine ja teadlikkus erinevatest viisidest kuidas seda püütakse õiglasemaks muuta.

Tegevused:

Kooli õpetajad viivad ennast kurssi õiglase kaubanduse teemaga näiteks maailmakool.ee ja fairtrade.ee portaalide info abil. Õiglase kaubanduse teema sidumiseks ainekavaga on abiks ka Maailmahariduskeskuse dokumentaalfilm Kibe šokolaad. Nii saab korraldada klassis filmivaatamise koos aruteluga. Arutelu jaoks võite kutsuda kooli ka õiglase kaubanduse eksperdi Maailmahariduskeskusest.

Maailmahariduskeskusest saab laenutada ka õiglase kaubanduse teemalist näitust, mille saab riputada kooli aulasse.

Külaline kooli: Maailmahariduskeskuse eksperdid Jaanus, Tiina-Katrina ja Riina, saavad aidata teemat siduda erinevate õppeainetega: ajaloo, geograafiaga ja ühiskonnaõpetusega.

Loengute teemad:

 • Kiire ülevaade õiglasest kaubandusest, õpilastele või õpetajatele, 1 tund
 • Kohvi, kakao vm lugu, õpilastele või õpetajatele, 1 tund
 • Põhjalikum õiglase kaubanduse tutvustus – õpilastele või õpetajatele, 2 tundi 
 • Rollimängud, erineva pikkuse ja keerukusega. (Kohvi hind; Kakao tarneahel; Maailmakaubanduse simulatsioon jt) – õpetaja võib ka juhiste järgi ise läbi viia
 • Dokumentaalfilm Maailmakooli filmikogust koos aruteluga – 2 tundi
 • Vestlused inglise keele tunnis arengumaades käinud vabatahtlikega; kondiiter kodundustunnis, õiglase kaubanduse ekspert toodete päritolust geograafiatunnis, maailmamuusika viljeleja muusikatunnis jne.

Õiglase kaubanduse heategevuskohvik, kus müüakse õpilaste poolt kodundustundides Fairtrade tooteid kasutades valmistatud küpsetisi ja pakutakse Fairtrade teed, kakaod, kohvi. Heategevuskohvikut saab korraldada vahetundide ajal või koolis korraldatavate ürituste raames. Fairtrade tooteid on mõnel juhul võimalik saada toetusena tasuta. Küpsetiste retsepte Õiglasest retseptiraamatust. Kohviku tulu kasutada soovitavalt Mondo toetusprogrammi rahastamiseks.

Teema sidumine olemasolevate kooli üritustega: nt. ebaõiglane spordipäev, kus spordivõistluste reeglid soosivad selgelt ühte osapoolt. Pärast arutelu, kas see on õiglane ja olukorra sidumine maailmakaubanduse olukorraga.

Koolisöökla kaasamine: koolitoit õiglase kaubanduse ainetega.

Šokolaadikampaaniast osa võtmine – töötoad ja allkirjade kogumine. Šokolaadikampaaniat koordineerib Eestis Tiina-Katrina Kaber (tiina@mondo.org.ee)

NB! Kõiki ülalnimetatud võimalusi saab omavahel kombineerida. Vaata näiteks Tartu Karlova Gümnaasiumis korraldatud õiglase kaubanduse kuud

AFGANISTAN JA ISLAM

Tegevused:

 • Islamiteemaline töötuba (islamiusu põhisambad, islamimaade eripalgelisus, riietus, araabia keel, õpilastele või õpetajatele), 1 tund
 • Sissejuhatus araabia keelde, oma nime kirjutamine araabia tähtedega, 1 tund
 • Tugitoolireis Afganistani (Afganistani igapäevaelu ja koolide olukorra tutvustamine, fotodega ettekanne Afganistani reiside põhjal), 1 tund
 • Afganistani muusika ja riiete tutvustus  – õpilastele ja õpetajatele, 1 tund
 • Lapstööjõu teemaline rollimäng, 2 tundi
 • Skype-konverents Afganistani kooliga
 • Afganistani-teemaline näitus koolis
 • Afganistani magustoidu baklava küpsetamine, lisaks võib koolisöökla sel päeval kasutada araabiamaailma retsepte ning valmistada teistmoodi toite
 • Vestlus Eestis elava Afganistani põgenikuga
 • Lühifilmid Afganistanist ja pikem dokumentaalfilm „Afganistan otsib superstaari“ koos aruteluga
 • Heategevuskohvik, kus müüakse õpilaste poolt valmistatud Afganistani ja araabiamaade küpsetisi/toite

Kohviku tulu kasutada soovitavalt mõne Afganistani sõpruskooli rahastamiseks.

AASTATUHANDE ARENGUEESMÄRGID

Eesmärk:

Põhjalikud teadmised ÜRO Aastatuhande arengueesmärkide kohta ning tutvumine hetkel rahvusvahelisel areenil käivate läbirääkimistega, kus on loomisel uued ühised säästva arengu eesmärgid. Simulatsiooni eesmärgiks õppida tundma ÜRO ning rahvusvahelise poliitika toimimist.

Tegevused:

 • Koomikstöötuba üleilmastumisest
 • Näitus kooli
 • Teema sidumine erinevate ainetudidega: Filmid ja arutelud:
 • Rollimängud:
 • Külalised kooli: Johanna, Maari, Eesti Välisministeeriumi töötajad
 • ÜRO simulatsiooni korraldamine koolis: ÜRO simulatsioon (Model United Nations) on rollimäng, mille käigus mängitakse läbi üks ÜRO Peaassamblee (või mõne muu organi – nt Julgeolekunõukogu) istung. Iga simulatsioonil osaleja esindab istungil talle antud ÜRO liikmesriiki, tutvudes eelnevalt tolle riigi seisukohtadega ning arusaamadega antud teemast. Näitena Viimsi kooli simulatsioonipäev. UNESCO ASPnet koolide ühine ÜRO simulatsioon 2013.

Simulatsioon nõuab ettevalmistust nii õpilastelt (teemadega tutvumine, oma riigi seisukohtade välja uurimine, rollidesse ettevalmistumine ja nende täitmine simulatsioonil) kui õpetajatelt (süsteemi haldamine, rollide jagamine, teemade tutvustamine õpilastele ning õpilaste teemade ja rollide uurimistöö juhendamine). Simulatsioonisessiooni tasub kutsuda juhtima selles kogenud inimesed, keda saab kooli tellida nt. meie kaudu. Sellest tasub teha natuke ametlikum ja pidulikum üritus, kuna eesmärk on õppida ka diplomaatia keelt.

HEATEGEVUS OSAKS KOOLI ARGIPÄEVA

Eesmärk: 

MTÜ Mondol on erinevaid arengukoostööprojekte, millele kogume annetusi. Annetused lähevad otse arengukoostööprojekti partneritele ilma vahendustasudeta.  Annetajad saavad tagasisidet rahade kasutamise kohta. Raha võib koguda ka oma sõpruskooli vajaduste katmiseks.

Tegevused:

HeaTeoTöö (HTT)-päeva korraldamine koolis

Külaline: vabatahtlikud, kes on töötanud arengukoostööprojektis Ghanas või Keenias

Tekkinud lisaküsimuste puhul palume pöörduda: maailmaharidus@mondo.org.ee