Õiglane kaubandus: Juhendmaterjalid õpetajale

MILLISTES TUNDIDES SAAB KASUTADA ÕIGLASE KAUBANDUSE JA TARBIMISE TEMAATIKAT?

Teemad ja märksõnad: Kaubandus ja areng, tarbimine, konfliktid ja nende lahendamine.

Materjalid: film koos harjutustega, juhendmaterjalid koolitunni läbiviimiseks, taustmaterjalid õiglase kaubanduse kohta.

Kooliaste: Olenemata vanusest on lastele õigluse mõiste üldiselt kergelt hoomatav. Õiglase kaubanduse idee peaks olema selgesti mõistetav noorte loomulikule õiglustundele.

Õppeained:

Kodanikuõpetus

 • arusaamine maailmast kui inimkonna ühtsusest;
 • inimeste ja paikade omavahelised seosed ja sõltuvus, sh side tootjate ja tarbijate vahel;-
 • aktiivne osalemine ja vastutus klassi või kooliüritusel korraldatud õiglase kaubanduse kampaania vms ürituse läbiviimisel.

Emakeel või võõrkeel

 • rahvusvaheliste uudiste analüüs, arutelu, väitlus;
 • veenmiskiri kohaliku poe juhtkonnale vajadusest pakkuda rohkem õiglase kaubanduse tooteid.

Ajalugu

 • kaubandussuhete areng (sh koloniaalsuhted) ja selle mõju arengumaadele;
 • 20. sajandi ajalugu sh inimõigused

Geograafia

 • teadmised geograafilistest paikadest ja piirkondadest, kus kasvavad meile sisseostetavad toorained ja põllumajandussaadused;
 • lääneriikide ja arengumaade tootjate võrdlus (viljakasvataja Eestis – kohvitalunik Keenias).

Õiglase kaubanduse teemalised tegevused tunnis

Alljärgnevalt on toodud ära mõned ideed, et arendada õpilastes arusaamist tarbimisest ja selle seostest arengumaadega

 • koostada ja viia läbi viktoriin või küsitlus õiglase kaubanduse ideedest ja toodetest koolis või kodus;
 • külastada kohalikku poodi ja leida üles Fairtrade märgiga tooted;
 • teha enda õiglase kaubanduse pood või kohvik koolis, kus pakutakse ainult Fairtrade tooteid;
 • viia läbi Fairtrade toodete degusteerimisi klassiõhtutel, koolipidudel või lastevanemate koosolekutel;
 • koostada ja luua enda klassi/kooli õiglase kaubanduse kampaania – teha enda posterid, disainida kaardid jms, et kutsuda üles poode rohkem Fairtrade märgitooteid müüma;
 • korraldada kogu kooli õiglase kaubanduse päev.

Lingid kampaaniatele ja materjalidele

 • Http://peopleandplanet.org/fairtrade
  Head soovitused koolinoortele, kuidas samm sammult ja praktiliselt edendada õiglast kaubandust oma koolis.
 • http://www.Cleanclothes.org
  Puhaste riiete kampaania kutsub tarbijaid üles teadvustama, millistes tingimuste toodetakse nende riided.
 • http://playfair2008.org/
  on 2008. aasta olümpiamängudele eelnev rahvusvaheline kampaania, mis seisab spordiriiete tööstuse tööliste õiguste eest.
 • Õiglase kaubanduse viktoriin.