Õiglane kaubandus: juhendmaterjal õpetajale

Oktoobris tähistatakse õiglase kaubanduse kuud. See on hea aeg tuletada meelde, et iga toode ja iga ost muudavad maailma. Eesti poelettidel on valikus mitmeid toiduaineid, millel on peal kas Fairtrade, UTZ või Rainforest Alliance märgised, mis annavad meile infot tooraine tootmistingimuste kohta. Fairtrade märgis tagab, et toote kasvatajad ja töötlejad on saanud oma toodangu või töö eest väärilist tasu. Lisaks õiglasele tasule on keelatud orja- ja lapstööjõu kasutamine, tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest ja lisatasu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks.

Õiglase kaubanduse süsteemiga on liitunud ligi 1,5 miljonit farmerit ja töölist 74-st riigist Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Õiglase kaubanduse kampaaniaid korraldatakse Eestis alates 2007. aastast.

1. Õiglase kaubanduse seos ainetundidega

Teemad ja märksõnad: kaubandus ja areng, tarbimine, konfliktid ja nende lahendamine.

Materjalid: film koos harjutustega, juhendmaterjalid koolitunni läbiviimiseks, taustmaterjalid õiglase kaubanduse kohta.

Kooliaste: olenemata vanusest on lastele õigluse mõiste üldiselt kergelt hoomatav. Õiglase kaubanduse idee peaks olema selgesti mõistetav noorte loomulikule õiglustundele.

Õppeained:

Kodanikuõpetus

 • arusaamine maailmast kui inimkonna ühtsusest;
 • inimeste ja paikade omavahelised seosed ja sõltuvus, sh side tootjate ja tarbijate vahel;-
 • aktiivne osalemine ja vastutus klassi või kooliüritusel korraldatud õiglase kaubanduse kampaania vms ürituse läbiviimisel.

Emakeel või võõrkeel

 • rahvusvaheliste uudiste analüüs, arutelu, väitlus;
 • veenmiskiri kohaliku poe juhtkonnale vajadusest pakkuda rohkem õiglase kaubanduse tooteid.

Ajalugu

 • kaubandussuhete areng (sh koloniaalsuhted) ja selle mõju arengumaadele;
 • 20. sajandi ajalugu sh inimõigused

Geograafia

 • teadmised geograafilistest paikadest ja piirkondadest, kus kasvavad meile sisseostetavad toorained ja põllumajandussaadused;
 • lääneriikide ja arengumaade tootjate võrdlus (viljakasvataja Eestis – kohvitalunik Keenias).

2. Õiglase kaubanduse teemalised tegevused tunnis

Siin on mõned ideed, et arendada õpilastes arusaamist tarbimisest ja selle seostest globaalse lõuna riikidega:

 • Arutlege, mida tähendab õiglane kaubandus? Milles seisneb ebavõrdsus maailmakaubanduses? Kuidas mõjutavad sinu tarbimisvalikud inimeste elu globaalses lõunas?
 • Uurige, kuidas valmib šokolaad.
 • Kirjutage lehte või blogisse eetilise tarbimise teemaline artikkel.
 • Uurige teenindajatelt ja müüjatelt, kas nad teadvad, missugustest tingimustes nende poolt pakutavad tooted on valmistatud.
 • Ostke õiglase kaubanduse märgiseda tooteid.
 • Tutvuge Eesti õiglase kaubanduse veebilehega www.fairtrade.ee.
 • Koostage ja viige läbi viktoriin või küsitlus õiglase kaubanduse ideedest ja toodetest koolis või kodus;
 • Külastage kohalikku poodi ja leida üles Fairtrade märgiga tooted;
 • Tehke enda õiglase kaubanduse pood või kohvik koolis, kus pakutakse ainult Fairtrade tooteid;
 • Viige läbi Fairtrade toodete degusteerimisi klassiõhtutel, koolipidudel või lastevanemate koosolekutel;
 • Koostage enda klassi/kooli õiglase kaubanduse kampaania – tehke posterid, disainige kaardid jms, et kutsuda üles poode rohkem Fairtrade märgitooteid müüma;
 • Korralge kogu kooli õiglase kaubanduse päev maailmapäeva raames.

3. Lingid kampaaniatele ja materjalidele

schools.fairtrade.org.uk/teaching-resources – palju erinevaid ingliskeelsed materjale ja meetodeid, et klassiruumis õiglast kaubandust tutvustada.

fairtrade.net/library – siin on rahvusvahelisest õiglase kaubanduse platvorm, kust leiate aruandeid, uuringuid, veebiseminare vm häid allikaid.

fairtrade.org.uk/media-centre/fairtrade-videos: kvaliteetsed lühivideod õiglase kaubanduse teemal. Soovitame eriti rubriiki “Fairtrade and the climate crisis”.

kysimustik.fairtrade.ee: õiglase kaubanduse viktoriin.

Back